SERVEIS
D’ANÀLISI I SEGUIMENT

DE LA QUALITAT DELS
BIOCOMBUSTIBLES SÒLIDSEl Laboratori de biocombustibles agroforestals del CTFC duu a terme els serveis d’anàlisi i caracterització dels biocombustibles sòlids (estelles, pèl·lets, briquetes, pinyols, closques...) per a la determinació de la seva aptitud en diferents processos de valorització energètica.

Forest Bioengineering Solutions SA es constitueix l'any 2014 com empresa spin off del CTFC i inicia la seva activitat comercial el gener del 2015. FBS treballa per valoritzar la recerca del CTFC, transformant-la en productes i serveis orientats a Mercat.

La finalitat del laboratori de biocombustibles és donar resposta a la demanda de caracterització dels biocombustibles sòlids tant per part dels usuaris com per part de les normatives internacionals, on els proveïdors de biocombustibles sòlids han de realitzar la declaració de qualitat i etiquetatge del producte.

El laboratori de biocombustibles té la certificació ISO 9001 i realitza anàlisis d’acord amb les normes internacionals més recents ISO i EN del sector dels biocombustibles sòlids.

La qualitat del laboratori de biocombustibles s'avalua mitjançant la participació a un Round Robin de l'Institut für Bioenergie (Viena) - Certificat 2021
Estructurem la nostra activitat en 3 línies principals:

Serveis d'anàlisi
de mostres.

Serveis d'inspecció
i diagnosi

Suport a les
empreses.
Si vols estar al dia del sector forestal, i alhora coneixer l'actualitat tant de FBS i del CTFC, pots seguir les nostres comptes a Twitter

@Forest_BS

@ctforestal