Qui som?

El laboratori de caracterització de biocombustibles agroforestals és un servei que ofereix el Grup d’Aprofitaments, Mecanització i Biomassa Forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), per tal de donar resposta a la demanda de caracterització dels biocombustibles sòlids tant per part dels usuaris com per part de les normatives internacionals, on els proveïdors de biocombustibles sòlids han de realitzar la declaració de qualitat i etiquetatge del producte.

El CTFC disposa d’un laboratori que segueix els protocols del Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015 referent a l’anàlisi i la caracterització de biocombustibles sòlids, assegurant la precisió i la repetibilitat de les mostres. A més, el CTFC també disposa de l’acreditació EMAS i de la ISO 14001.

Per a verificar la qualitat dels seus protocols d’anàlisi i fiabilitat de resultats, el laboratori participa anualment en un Round Robin entre laboratoris especialitzats en el sector, organitzat pel BEA – Institut für Bioenergie (Viena) – Certificat 2021

S’ha pogut adquirir l’equipament per al laboratori del CTFC a través del Subprograma ACTEPARQ, inclòs al Pla Nacional de R+D+i (2008-2011), per a l’adquisició d’equipaments d’infraestructures científiques i tecnològiques.