Serveis

Servei d’anàlisi de mostres

El laboratori realitza anàlisis dels biocombustibles sòlids amb l’objectiu d’avaluar les seves característiques físiques i químiques i determinar la seva aptitud per als diferents processos de valorització energètica.

Les anàlisis que pot fer el laboratori són:
  • Contingut d’humitat – UNE-EN ISO 18134-2
  • Densitat a granel – UNE-EN ISO 17828
  • Distribució granulomètrica – UNE-EN ISO 17827-1
  • Poder calorífic superior i inferior – UNE-EN ISO 18125
  • Contingut total de carboni, hidrogen i nitrogen (CHN) – UNE-EN ISO 16948
  • Contingut en cendres – UNE-EN ISO 18122
  • Durabilitat mecànica de pèl·lets – UNE-EN ISO 17831-1

Aquestes anàlisis poden ser per diferents tipus de biocombustibles sòlids tals com: estella, pèl·let, briquetes, serradures, closca d’ametlla, pinyolada, podes i sarments, etc., a més de la determinació de la humitat de llenya i fusta en roll.

Per tal de realitzar la demanda de caracterització de biocombustible us podeu adreçar a l’apartat de Peticions.

Serveis d’inspecció i auditoria de la qualitat d’estella forestal DBOSQ (marca del CTFC).
Serveis d’inspecció i auditoria a FÀBRICA per a la marca DIN Plus en la producció de pellet i d’altres biocombustibles agroforestals
FBS està acreditada i té el reconeixement de DIN CERTCO (TÜVRheinland) per a desenvolupar aquesta activitat
Suport a les empreses
El laboratori ajuda a millorar la competitivitat de les empreses i contribuir a l’adequació d’aquestes als estàndards de qualitat exigits.
Servei de mostreig

El laboratori ofereix el servei de mostreig del biocombustible regit per la normativa internacional UNE-EN ISO 18135. Quan el personal del CTFC s’ocupa del mostreig, en l’informe resultant hi consta que la mostra analitzada és representativa del lot original.

Si és el client qui envia la mostra, el CTFC es fa responsable de la mostra en el moment en què arriba a les instal·lacions del CTFC. L’informe estarà basat en la mostra, essent el propi client el responsable d’agafar una mostra representativa del lot.

Per tal de realitzar la demanda del servei de mostreig i caracterització de biocombustible us podeu adreçar a l’apartat de Peticions.

Altres serveis
A part d’aquests serveis esmentats, el personal del CTFC també pot desenvolupar nous mètodes per a la caracterització dels biocombustibles. Podeu posar-vos en contacte a la següent adreça de correu electrònic (biomassa@ctfc.cat).