Servei anàlisi ACM

A través de la Central de Compres del Món Local de l’ACM (l’Associació Catalana de Municipis), el CTFC ofereix el servei d’anàlisi de qualitat dels biocombustibles agroforestals.

Amb l’objectiu de garantir un ús eficient de les calderes de biomassa, els ens locals de Catalunya que ho desitgin podran contractar una anàlisi puntual o un pla integral de seguiment.

Les anàlisis de qualitat ofertades pel laboratori del CTFC poden encarregar-se de manera esporàdica, o bé de manera repetida i regular (programada).

Anàlisi esporàdica

L’anàlisi esporàdica inclou:

 • Estella: contingut d’humitat, granulometria i contingut de cendres
 • Pèl·lets: contingut d’humitat, durabilitat, fins i contingut de cendres

Anàlisi programada

El Pla integral de seguiment o anàlisi programada inclou dues visites a l’any a la instal·lació del client per part dels tècnics del laboratori (una a l’inici de la temporada de calefacció i l’altra a final de temporada) més l’analítica de dues mostres enviades al laboratori per part del client.

L’anàlisi programada inclou:

 • Estella:
  • Mostreig CTFC: densitat a granel, contingut d’humitat, granulometria, poder calorífic inferior i contingut de cendres
  • Mostra enviada pel client: contingut d’humitat, granulometria i contingut de cendres
 • Pèl·lets:
  • Mostreig CTFC: densitat a granel, contingut d’humitat, durabilitat, fins, poder calorífic inferior i contingut de cendres
  • Mostra enviada pel client: contingut d’humitat, durabilitat, fins i contingut de cendres