28/09/2013- Argençola: Jornada sobre bioenergia forestal, instal·lacions i serveis energètics

Presentació

En el marc del projecte Biomass Trade Centre II i amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Naturall’Ajuntament d’Argençola i El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC-AFIB), organitzen una jornada sobre bioenergia forestal, instal·lacions i serveis energètics.

Objectiu

Dinamitzar i informar tècnicament als protagonistes de mercat responsables de la implementació i gestió d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb biomassa llenyosa.

Adreçat a

Administracions, empreses, gestors i responsables d’instal·lacions col·lectives, esportives, turístiques, associacions de veïns, altres consumidors de calor/calefacció, cooperatives, gestors de la forest i propietaris, agricultors i pagesos, empreses de treballs forestals, empreses de la fusta, instal·ladors, ESE’s.

Data: Dissabte 28 de setembre de 2013

Lloc: Ajuntament d’Argençola

Programa

Hora Temes
10:00 Presentació. Il·lm. Antoni Lloret, alcalde d’Argençola, i Sr. Pere Josep Navarro, CTFC.
10:10 Producció i garantia de qualitat de l’estella. Isart Gaspà, CTFC.
10:40 Instal·lacions tèrmiques de biomassa. Pedro García, ISVED Comercial Conde
11:11 Pausa Café
11:30 Compra de calor i ESE’s. Roger Junqueras, CESPA/Ferrovial Servicios.
12:00 Altres exemples d’instal·lacions. Judit Rodríguez, CTFC.
12:30 Debat i conclusions
12:50 Cloenda. Hble. Josep Maria Pelegrí, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.


Inscripcions
: limitades i gratuïtes aquí .

Contacte: biomassa[at]ctfc.es; Judit Rodríguez, 973 48 17 52, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Web del projecte: www.biomasstradecentre2.eu

Recent Comments

Comments are closed.