Categoria: DBOSQ

DBOSQ

DBOSQ és la marca de garantia per als biocombustibles forestals produïts a Catalunya i en tot l’estat espanyol DBOSQ treballa per garantir la qualitat i la traçabilitat de l’estella forestal, dos aspectes fonamentals de cara a donar confiança sobre el producte. Per determinar la qualitat de la biomassa, ens basem en repetits anàlisis de laboratori […]

Certificació de qualitat del biocombustible

L’assegurament i control de la qualitat del biocombustible pretén donar confiança en que, de forma contínua, s’assoleix una qualitat estable d’acord amb els requisits dels clients. Això significa que es compleixen els requisits especificats, però no significa necessàriament una gran qualitat sinó una qualitat estable i que s’aconsegueix de forma contínua segons els requisits dels […]