Document de discussió i recull informatiu sobre gestió de l’emmagatzematge de biomassa forestal a Catalunya i risc d’incendi


Aquest document s’ha realitzat a petició del comitè sectorial del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya en el marc dels assessoraments que promou el projecte Biomass Trade Centre II (http://www.biomasstradecentre2.eu) per a fomentar el desenvolupament del sector de la bioenergia forestal.

L’objecte del present document és la gestió de l’acopi temporal de biomassa en les seves diferents formes (fusta, estella, brancada) en zones agrícoles o forestals, a bosc o carregador, en relació a la possible generació o propagació d’un foc, amb l’objectiu de mostrar la informació existent al respecte i la situació a altres països.

El document pretén ser una aproximació actual als temes de possible debat amb la informació existent. Per això, es considera que ha de ser una eina per a modificar, completar, actualitzar, debatre i millorar, sobretot en la mesura que l’activitat de producció de biomassa forestal es pugui incrementar a Catalunya i arribin a consolidar-se aquestes cadenes de producció.

No s’inclouen els patis de biomassa a gran escala, ja que s’entén que estan subjectes a normativa d’instal•lacions industrials i restriccions de les asseguradores del material.

Descàrrega aquí

Més informació i commentaris: judit.rodriguez[at]ctfc.es