La marca d’estella forestal DBOSQ es consolida

Ja són tres les empreses que pertanyen a la marca DBOSQ, escampades pel territori català, que subministren estella forestal de qualitat i de proximitat, seguint amb el principi de consum de km 0.

Els consumidors de l’estella DBOSQ tenen un caràcter heterogeni. Hi trobem ajuntaments, associacions de propietaris forestals, granges, hotels, gimnasos, diverses indústries i distribuïdors a petits consumidors.

Recentment l’Àrea de Productes Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, impulsor de la marca de qualitat DBOSQ, ha realitzat una enquesta a aquests consumidors per comprovar el seu grau de satisfacció amb l’estella DBOSQ, el tipus d’estella més consumida, el seguiment dels requeriments formals i el volum de consum. L’enquesta s’ha realitzat als clients habituals de les empreses que pertanyen a la marca DBOSQ.

Tots els consumidors enquestats manifesten estar molt satisfets amb l’estella subministrada tant pel rendiment obtingut com perquè no els causa cap problema en la combustió de la caldera, mostrant que la marca DBOSQ ofereix una garantia real que la seva estella és de la qualitat especificada a les etiquetes que s’entreguen en cada subministrament. Per assegurar aquesta garantia, el CTFC realitza controls periòdics, imprevistos i a l’atzar de mostres, tant a l’empresa sòcia de la marca com al client subministrat. Els anàlisis que es realitzen són els següents: humitat, granulometria, contingut d’elements estranys, contingut energètic de l’estella i contingut en cendres.

A dia d’avui ja es consumeixen més de 2.000 tones anuals d’estella certificades per DBOSQ. L’estella que es consumeix és d’origen conegut ja que es realitza el control de la traçabilitat del producte. Actualment es pot comprar estella certificada DBOSQ del Montseny Guilleries, Baix Ebre, i Pirineu i Prepirineu de Lleida i d’Osca. Dues empreses més estan en camí d’integrar-se a la marca amb el que s’ampliarà la possibilitat de comprar estella d’origen geogràfic coneguts.

Per a més informació sobre la marca i les empreses que en formen part consulteu el següent enllaç: http://afib.ctfc.cat/dbosq

Recent Comments

Comments are closed.