Serveis que ofereix el Laboratori de biocombustibles sòlids

El laboratori de caracterització de biocombustibles agroforestals és un servei que ofereix la Unitat d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), per tal de donar resposta a la demanda de caracterització dels biocombustibles a Catalunya.

El laboratori ofereix els següent serveis:

Servei d’anàlisi de mostres

El laboratori realitza anàlisis dels biocombustibles sòlids amb l’objectiu d’avaluar les seves característiques físiques i químiques i determinar la seva aptitud per als diferents processos de valorització energètica.

Les anàlisis que pot fer el CTFC són:

  • Contingut d’humitat – UNE-EN ISO 18134-2
  • Densitat a granel – UNE-EN ISO 17828
  • Distribució granulomètrica – UNE-EN ISO 17827-1 i UNE-EN ISO 17827-2
  • Poder calorífic superior i inferior – UNE-EN ISO 18125
  • Contingut total de carboni, hidrogen i nitrogen (CHN) – UNE-EN ISO 16948
  • Contingut en cendres – UNE-EN ISO 18122
  • Contingut en matèries volàtils – UNE-EN ISO 18123
  • Durabilitat mecànica de pèl·lets i briquetes – UNE-EN ISO 17831-1 i UNE-EN ISO 17831-2

Aquestes anàlisis poden ser per diferents tipus de biocombustibles tals com: estella, pèl·let, briquetes, serradures, closca d’ametlla, pinyolada, podes i sarments, etc., a més de la determinació de la humitat de llenya i fusta en roll.

Per tal de realitzar la demanda de caracterització de biocombustible us podeu adreçar a l’apartat de Peticions.

La caracterització dels biocombustibles agroforestals contribuirà a millorar la competitivitat del teixit empresarial proper a la producció, gestió i comercialització de la biomassa, ja que permetrà definir les característiques específiques del producte.

El laboratori del CTFC de biocombustibles sòlids segueix els protocols de la Normativa ISO 9001 i EN referent a l’anàlisi i a la caracterització de biocombustibles, assegurant la precisió i la repetibilitat de les mostres. La classificació dels biocombustibles es realitza segons la normativa UNE-EN ISO 17225-1. Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes de combustibles. A banda, el CTFC també disposa de l’acreditació EMAS i de la ISO 14001.

S’ha pogut adquirir l’equipament per al laboratori del CTFC a través del Subprograma ACTEPARQ, inclòs al Pla Nacional de R+D+i (2008-2011), per a l’adquisició d’equipaments d’infraestructures científiques i tecnològiques.

Servei de mostreig

El CTFC ofereix el servei de mostreig del biocombustible regit per la normativa internacional UNE-EN ISO 18135. Quan el personal del CTFC s’ocupa del mostreig, en l’informe resultant hi consta que la mostra analitzada és representativa del lot original.

Si és el client qui envia la mostra, el CTFC es fa responsable de la mostra en el moment en què arriba a les instal·lacions del CTFC. L’informe estarà basat en la mostra, essent el propi client el responsable d’agafar una mostra representativa del lot.

Per tal de realitzar la demanda del servei de mostreig i caracterització de biocombustible us podeu adreçar a l’apartat de Peticions.

Altres serveis

A part d’aquests serveis d’anàlisi, el personal del CTFC també pot desenvolupar nous mètodes per a la caracterització dels biocombustibles. Podeu posar-vos en contacte a la següent adreça de correu electrònic (biomassa@ctfc.cat).

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya també ofereix el servei d’assessorament a productors/subministradors de biomassa.

Recent Comments

Comments are closed.