Publicades les presentacions sobre Instal·lacions d’autoconsum amb biomassa