Publicades les presentacions sobre la Biomassa forestal en el sector turístic