Etiqueta: estella

DBOSQ

DBOSQ és la marca de garantia per als biocombustibles forestals produïts a Catalunya i en tot l’estat espanyol DBOSQ treballa per garantir la qualitat i la traçabilitat de l’estella forestal, dos aspectes fonamentals de cara a donar confiança sobre el producte. Per determinar la qualitat de la biomassa, ens basem en repetits anàlisis de laboratori […]