Taules d’equivalències

L’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ha elaborat unes taules d’equivalències, relatives a la humitat, densitat i poder calorífic de la fusta, per tal de resoldre alguns dubtes bàsics en aquelles matèries relacionades amb l’ús de la biomassa forestal primària com a font energètica. Pretén ser una eina bàsica de consulta ràpida, i s’espera que pugui ajudar tant al sector forestal com bioenergètic.

Enllaç