02/10/12 – Jornada: La construcció amb fusta a Catalunya

El dia 2 d’octubre, en el marc del projecte RoK-FOR es celebrarà al CEDRICAT (Solsona) una jornada sobre la construcció amb fusta a Catalunya.

En aquesta jornada es pretén fer difusió dels resultats del Focus Group sobre Construcció sostenible que el CTFC va celebrar el 21 d’octubre de 2010 en el marc del mateix projecte. Per altra banda, es vol reunir als principals agents del sector de la construcció amb fusta per tal de debatre sobre les potencialitats de mercat de la fusta provinent dels boscos catalans. Es tracta de buscar nous valors afegits a la fusta catalana i, per tant, donar-li sortida en el mercat de la construcció.

Hi haurà també les xerrades d’experts que presentaran els productes derivats de la fusta i el marcatge CE i s’oferirà l’estat de l’arquitectura en fusta a Catalunya.

Al final de la jornada, hi haurà una taula debat amb les aportacions d’agents del sector i amb el que s’incentivarà a la resta d’assistents perquè manifestin la seva opinió.

Programa