La construcció amb fusta, una oportunitat pel sector forestal català

Avui s’ha fet a la seu de l’Institut Català de la Fusta de Solsona una jornada sobre la construcció amb fusta a Catalunya, en el marc del projecte RoK-FOR, que va comptar amb la participació d’unes 30 persones.

La jornada ha estat inaugurada pel director del CTFC, Denis Boglio, que ha ressaltat la importància que té de cara al futur del sector el fet de valoritzar la fusta dels nostres boscos, especialment pel què fa a la construcció.

En aquesta jornada s’han donat a conèixer els resultats del Focus Group sobre construcció sostenible que el CTFC va organitzar en el marc del mateix projecte. Dels resultats presentats, se’n destaca que és necessari atendre a una sèrie de reptes per tal de promoure l’ús de la fusta en el mercat de la construcció sostenible, que la UE preveu que esdevindrà un dels leadmarkets a desenvolupar durant els propers anys, juntament amb els de la bioenergia i la química verda. Per tant, el sector té l’oportunitat d’actuar de manera coordinada per tal de compartir un mateix objectiu entre els diferents actors que el comprenen i que van des de l’administració, passant pels centres de recerca i fins a les empreses. En general, és necessari invertir directament en la gestió forestal per tal de subministrar uns productes d’una qualitat que vagi d’acord amb les necessitats de la indústria. Per altra banda, cal que les PIMEs puguin fer recerca per tal d’innovar i poder donar resposta a les noves necessitats que es presenten en el mercat, tals com la restauració d’edificis, els aïllaments, els exteriors, la fusta estructural en construcció, etc.

Cal que des del sector es llanci a la societat el missatge que l’ús de la fusta catalana incentiva una planificació forestal beneficiosa per al bon estat dels boscos a Catalunya i possibilita obtenir uns productes que presenten uns processos d’elaboració que emeten poques emissions de CO2 i tenen un baix consum d’energia i, per tant, amb uns interessants cicles de vida.

Els principals agents del sector de la construcció amb fusta es van reunir per tal de debatre sobre les potencialitats de mercat de la fusta provinent dels boscos catalans. Es tracta de buscar nous valors afegits a la fusta catalana i, per tant, donar-li sortida en el mercat de la construcció. Per altra banda, s’han definit unes línies de recerca encaminades al desenvolupament d’aquest mercat i que ben aviat es podran consultar en l’Agenda de Recerca Catalana que ha elaborat el CTFC a partir del treball realitzat en el projecte RoK-FOR i que sortirà publicada properament.

Diferents experts han presentat els productes derivats de la fusta i el marcatge CE i sobre l’estat de l’arquitectura en fusta a Catalunya. En aquest darrer aspecte, s’ha remarcat que cal dotar als tècnics de la formació necessària per a poder utilitzar amb garanties aquest material que, contràriament al que es sol pensar, presenta molts avantatges respecte a altres materials davant de possibles incendis en els edificis, per exemple. És necessari que hi hagi demanda i capacitat tècnica per poder abastir-la.

La jornada ha acabat amb una taula debat amb les aportacions d’agents del sector. En aquesta taula, moderada per la directora de transferència del CTFC, Ester Blanco, hi han participat representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Demarcació de Lleida), del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida, de l’Associació de la Fusta Estructural i de l´Institut Català de la Fusta (INCAFUST).