08/06/12 – New Business Models for Forest Management08/06/12 – New Business Models for Forest Management

New Business Models for Forest Management

examples on how to create value through innovative partnerships

8 de juny del 2012, Mimizan (França)

En el marc del projecte Rok-FOR i aprofitant Forexpo, el saló europeu de la silvicultura i l’explotació forestal, es realitzarà aquest seminari sobre els nous esforços organitzacionals que han de dur a terme els propietaris  i municipis forestals.

Enllaç

New Business Models for Forest Management

examples on how to create value through innovative partnerships

8 June 2012, Mimizan (France)

In the framework of the Rok-FOR project and in the Forexpo fair, the European salon of the silviculture and forest harvest, it will be held this seminar about the news organitzational efforts that the forest owners and municipalities have carry out.

Enllaç