Viatge – estudi del sector de la bioenergia forestal a Carèlia del Nord (Finlàndia)

En el marc del projecte RoKFOR s’ha organitzat un viatge estudi per la regió finesa de Carèlia del Nord els dies 23, 24 i 25 d’abril. Aquesta ha estat una activitat de tutorització que s’ha coordinat des del Joensuu Science Park i en la qual han assistit 19 agents del sector forestal de Sèrbia, Croàcia i Catalunya. La part catalana ha estat integrada per representants de l’Administració, el Centre de la Propietat ForestalFORESPIR i el CTFC.

Carèlia del Nord és una de les regions de Finlàndia amb més pes en el sector de la bioenergia forestal, on el 62% de la seva producció energètica prové de la fusta i és la principal productora d’aquest tipus d’energia a tot el país.

Finlàndia es proposa assolir l’objectiu de produir energia provinent de recursos renovables en un 38% del total de la producció per l’any 2020. Per aquest mateix any, es preveu que l’aprofitament d’estella forestal creixi fins a un total de 13,5 milions de metres cúbics, trobant-se per sota del seu potencial tècnic i econòmic, que es situa en 15,9 milions de metres cúbics. Actualment, els biocombustibles de fusta produeixen aproximadament el 20% de la producció primària de fusta.

La superfície forestal que subministra fusta és d’uns 20 milions d’hectàrees que pertanyen en un 65% a la propietat privada, un 26% a l’Estat i un 9% a les empreses. Els boscos són predominantment d’avet roig (Picea abies), pi roig (Pinus sylvestris) i bedoll (Betula pendula) i de conformació plana.

A Finlàndia hi ha unes 100 associacions de propietaris forestals, i més de 750 plantes de calor.

A Joensuu, hi ha una central elèctrica de 204 MW que produeix energia a partir de la cogeneració de calor i electricitat que prové de les torbes i la fusta procedent de l’àrea circumdant i alimenta un district heating, que és la forma més comú de distribució de calor que hi ha. A més, destaca la cooperativa Eno Energy que posseeix 3 plantes amb una producció total de 5 MW i actua a nivell local.

Quant al mercat de la llenya, està altament consolidat i integrat per una sèrie d’empreses petites i mitjanes que es dediquen a la seva producció. És comú que aquestes empreses aprofitin els arbres de petit diàmetre de les aclarides per fer llenya amb procediments totalment mecanitzats des de la tallada dels arbres a la total preparació de la llenya per a la seva venda.

A més, hi ha importants fàbriques de maquinària forestal com la John Deere, que opera en un total de 35 països; la Kesla, que també exporta a 35 països; i la Naarva, que exporta a uns 31 països.

Finlàndia, doncs, és un país en el qual hi ha un desenvolupament equilibrat del sector de la bioenergia forestal i, per tant, hi ha disponibilitat de tota mena de serveis en aquest àmbit.

RoKFOR és un projecte europeu en el qual hi treballen cinc regions: Baden-Württemberg (Alemanya), Carèlia del Nord (Finlàndia), Catalunya (Estat espanyol) i les regions transfrontereres d’Euskadi-Aquitània (Estat espanyol – França) i de Sèrbia-Croàcia. El projecte va sorgir de la necessitat de detectar les mancances i orientar el sector forestal de les regions cap al desenvolupament dels mercats líders que la Unió Europea preveu que experimentaran un gran creixement en els propers anys. Aquests tres mercats líders són el de la bioenergia, la construcció sostenible i la química verda.

Notícia relacionada: