15 i 16/11/10- International Workshop: Small Scale Biomass Systems for Electricity Generation and Decentralised Energy Services

15 i 16 de novembre de 2010, Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona

En l’última dècada, la generació d’electricitat a partir de biomassa ha guanyat interès progressiu i suport institucional a nivell de la Unió Europea. Al mateix temps, els sistemes d’electricitat descentralitzats basats en fonts d’energia renovables són cada vegada més utilitzats en l’electrificació rural a tot el món com una alternativa a la xarxa convencional d’extensió.

Els objectius d’aquest taller internacional són:

  • La creació de xarxes dins del sector espanyol i català de la biomassa per electricitat.
  • L’intercanvi d’experiències internacionals, estudis de casos i lliçons apreses.
  • Difusió dins la comunitat de la UPC.

Participació de l’Ignacio López en aquest taller amb la conferència: Biomass availability estimation at territorial level and limitations for small CHP gasification units

Enllaç