AFIB organitza una consulta sobre les necessitats del sector en bioenergia forestal – febrer 2011

L’1 de febrer de 2011 es va fer a la Cambra de Comerç de Manresa una consulta entre els principals actors de la bioenergia del sector forestal amb l’objectiu principal d’identificar els reptes del sector, les línies de recerca prioritàries i les polítiques que els hi han de donar suport. Aquest procés també es realitza actualment a Baden-Würtemberg (Alemanya), Croàcia-Sèrbia, North-Karelia (Finlàndia), País Basc i Aquitània (França), fet que permetrà trobar sinergies que beneficiaran a totes aquestes regions, inclosa Catalunya.

L’objectiu principal era dibuixar el sector de la bioenergia forestal de cara als propers anys, a través del debat entre els implicats. A la consulta hi van participar representants del sector empresarial, de la recerca, de l’administració pública i de la propietat forestal. L’elevada representativitat va ser un dels punts forts de la trobada, ja que van ser 17 persones de les 18 convidades les que van fer les seves aportacions a les qüestions plantejades.

Tots els assistents van coincidir que en el futur la importància del sector creixerà, encapçalat per les empreses de serveis energètics, i que és necessària la normalització del mercat i l’estandardització dels productes per guanyar en competitivitat i crear riquesa. Va haver-hi unanimitat quant a la necessitat d’actuar de forma agrupada i amb una única veu, fet que es podria aconseguir amb l’establiment d’un clúster de bioenergia. També es va remarcar que la baixa demanda actual d’aquest tipus de productes i serveis fa difícil que les empreses puguin dedicar recursos econòmics i humans a la recerca i nous desenvolupaments. Es va trobar correcta l’actual política de foment de la demanda, malgrat que la seva articulació hauria de ser més àgil, com ara a nivell administratiu o fiscal, o buscant noves fórmules. Aquesta política també s’ajudaria amb una major difusió i formació entre els professionals del sector energètic, industrial i forestal. Així, es va destacar que existeix un desconeixement general dels avantatges econòmics, ambientals i socials que comporta l’ús de la biomassa forestal. També va haver-hi acord pel que fa a millorar el coneixement de la nostra matèria primera acompanyat de recerca sobre les tecnologies més adequades per al seu ús.

El projecte RoKFOR està plantejat per trobar el recorregut dels productes forestals sostenibles en el marc de la Lead Market Initiative, des del punt de vista de la recerca i la innovació. El CTFC, des de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa, està treballant en aquest projecte, liderant i coordinant les diferents tasques realitzades i per realitzar a Catalunya. Un dels resultats del projecte serà la redacció d’una Agenda de Recerca Catalana en l’àmbit dels productes forestals sostenibles per proveir els mercats de la Bioenergia, Bioproductes i Construcció, i la planificació de les accions per tal de dur-la a terme.

Per a la jornada d’ahir es va comptar amb el suport del Servei de Gestió Forestal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, soci del projecte. També han col•laborat l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya i el Centre de la Propietat Forestal.