01/02/11 – Consulta sobre les necessitats del sector en bioenergia forestal

AFIB organitza una consulta sobre les necessitats del sector en bioenergia forestal

Amb l’objectiu d’innovar i trobar sortides als productes forestals sostenibles, el proper 1 de febrer a les 16:00h es farà a la Cambra de Comerç de Manresa una consulta als principals actors de la bioenergia del sector forestal amb l’objectiu principal d’identificar els reptes del sector, les línies de recerca prioritàries i les polítiques que les han de recolzar. Aquest procés també s’està realitzant actualment a Baden-Würtemberg, Croàcia-Sèrbia, North-Karelia, País Basc i Aquitània, fet que permetrà trobar sinergies que beneficiaran a totes aquestes regions, inclosa Catalunya.

L’objectiu és dibuixar un futur realista i ambiciós del qual tot el sector se’n podrà beneficiar. En el context de greu crisi econòmica que pateix el país, la innovació és un dels motors que han d’ajudar a crear riquesa, valor afegit i llocs de treball, i el sector forestal vol contribuir-hi.

La Unió Europea va analitzar l’any 2007 quins serien en el futur els seus punts forts de cara a un mercat globalitzat. D’aquesta anàlisi va sorgir la Lead Market Initiative, amb què es van identificar 6 mercats líder que haurien de rebre l’atenció dels instruments polítics i de recerca de la UE. Entre aquests 6 mercats es troben les energies renovables, i amb aquesta consulta es vol recollir les necessitats del sector de la bioenergia forestal.

El projecte RoKFOR està plantejat per trobar el recorregut dels productes forestals sostenibles en el marc de la Lead Market Initiative, des del punt de vista de la recerca i la innovació. El CTFC, des de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa, està treballant en aquest projecte, liderant algunes tasques i coordinant les diferents tasques realitzades i per realitzar a Catalunya. Un dels resultats del projecte serà la redacció d’una Agenda de Recerca Catalana en l’àmbit dels productes forestals sostenibles per a Bioenergia, Bioproductes i Construcció, i la planificació de les accions per tal de dur-la a terme.