Asturforesta – fira 2013

La passada setmana del 20 al 21 de Juny es va celebrar ASTURFORESTA 2013 al municipi de Tineo (Astúries). Fira forestal que es realitza en la forest d’Armayán, amb una superfície d’exposició de 45 hectàrees. Fira en la qual es dóna cabuda a tota la cadena de producció forestal, des de la tallada fins el transport i subministrament, inclús també es presenten empreses dedicades a la venda d’eines per la cubicació de fusta i inventari forestal.

Tècnics de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC varen visitar aquesta fira. Del que varen veure, les impressions són les següents:

No s’han presentat gaires innovacions a la fira, tot i que és de destacar com els fabricants espanyols d’autocarregadors i de remolcs forestals per a tractor adaptat estan fent esforços per millorar la productivitat de les seves màquines, la seva maniobrabilitat, lleugeresa, l’eficiència energètica amb motors moderns i oferint, tal i com han fet fins ara, tracció mecànica enfront de la tracció hidrostàtica que majoritàriament ofereixen les grans companyies. També desenvolupen els seus propis eixos boogie per tal d’oferir solucions econòmiques als contractistes forestals.

S’han presentat també màquines que incorporen grues amb tots els maneguets situats a l’interior de la grua, fet que ha de permetre reduir considerablement les pauses de producció derivades del seu afluixament o trencament per causa del fregament i contacte amb branques i troncs.

També hi havia força capçals processadors des de talladors de grans diàmetres fins a talladors-acumuladors, des dels grans feller-bunchers amb serra circular a solucions més aptes per a aclarides, així com capçals senzills per tallar arbres petits o realitzar podes, tant amb cisalles o guillotina com amb serra de cadena. El capçal tallador acumulador Naarva EH28, que actualment està sent estudiat a Catalunya, també hi era present.

Cal destacar també la presència d’empreses catalanes a la fira, entre d’altres Masias Recycling, INSDA Calaf, Robust Energy, Germans Miralda, Ventura Máquinas Forestales i Transgruas.

L’empresa Mycsa Mulder ha portat en aquesta ocasió, a banda de grapes, rotors, cabrestants, etc. una estelladora mòbil d’altíssima productivitat dissenyada per a treballar en grans plantes o, si més no, concentrant la major part de la seva feina en xarxes de magatzems molt propers entre ells, ja que la tracció hidrostàtica que utilitza per desplaçar-se no li permet circular a més de 50 km/h, tot i permetre una alta accessibilitat.

S’han vist també moltes màquines de producció de llenya, que actualment és el biocombustible de major consum en el sector domèstic a Catalunya. Tot i la varietat de tecnologies de producció de llenya, la gran majoria eren ascladores a compressió d’èmbol tallant (d’acció vertical) i de pistó empenyedor (acció horitzontal), formant part d’un sistema més complex que també realitza talls transversals de la llargada desitjada (normalment entre 25 cm i 1 m). Només hi havia una ascladora giratòria. Actualment, gairebé totes les ascladores disposen de sistemes de seguretat per evitar accidents laborals amb les eines de tall.

També s’han observat petits detalls de qualitat en l’empresa fabricant de cabrestants Tajfun, amb sistemes hidrostàtics que alleugeren la tasca de l’operari que tiba del cable, així com espais per portar una serra mecànica de manera accessible, tot i ser millorable (s’han vist millors solucions fetes pels propis contractistes forestals catalans).

S’ha observat també la implicació d’empreses relacionades amb la instal·lació de calderes així com empreses dedicades a la substitució de cremadors convencionals per cremadors de pèl·lets. També hi havia empreses dedicades a la venda i producció de briquetes i pèl·lets, amb exposició de diferents biotrituradores i estelladores de diferents mides i potències.

Per altra banda també hi havia associacions forestals i de productors, ONG’s i institucions. Altres temàtiques que es varen trobar són: esmoladores, aerosols pel marcatge en fusta, empreses d’assessorament forestal, cisternes i dipòsits, col·legis professionals, components hidràulics, estassadores, dessocadores, grues forestals, lubricants, novetats en xerracs, prevenció en riscos laborals, recanvis forestals, retroaranyes, sistemes de detecció i vigilància, esporgues verticals i altres temes d’interès.

En general s’ha vist que és una fira molt interessant per mostrar quina maquinària existeix al sector forestal d’aprofitament de fusta (tant per fins energètics com per la industria de primera transformació). Altrament és una fira oberta per tot el públic, fet que esdevé molt positiu per la creació de certa cultura forestal així com un esdeveniment d’impacte positiu en la zona a nivell econòmic.