Catàleg de productors i subministradors de biocombustibles forestals a Catalunya

En el marc del projecte Biomass Trade Centre II s’ha promogut l’elaboració del Catàleg de productors i subministradors de biocombustibles forestals a Catalunya, on hi consten les empreses que produeixen i subministren biocombustibles sòlids forestals a Catalunya.

El catàleg s’ha elaborat de forma col·laborativa entre l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa (AFIB) del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

La informació que figura en aquest catàleg també es pot consultar on-line al Cercador d’empreses de la biomassa de la pàgina web de l’ICAEN. A més, el cercador ICAEN inclou també empreses subministradores d’equips, enginyeries, consultories i instal·ladores, sent una eina útil i senzilla per qualsevol usuari o interessat en el camp de la bioenergia amb biomassa llenyosa.

Enllaç al Catàleg

Més informació del projecte Biomass Trade Centre II

Recent Comments

Comments are closed.