Exemples de bones pràctiques en la producció d’estella

En el marc del projecte Biomass Trade Centre II, i com a acció complementària al Catàleg de productors i subministradors de biomasses a Catalunya (enllaç), el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) ha triat empreses que exemplifiquin d’alguna manera o en algun aspecte les bones pràctiques en la producció d’estella. Amb aquest propòsit s’han triat les següents empreses:

Sala Forestal

Producció i emmagatzematge d’estella amb eficiència i qualitat (Celrà, Girona).

La planta de tractament de biomassa forestal de Sala Forestal permet la producció d’estella amb garanties de qualitat i ofereix la possibilitat d’efectuar contractes de subministrament de llarga durada a preus pactats. D’una banda, la pròpia activitat d’aprofitament forestal garanteix el subministrament de la fusta destinada a biomassa. L’estoc i el magatzem permeten garantir la disponibilitat de biomassa seca i garbelalda durant tota la temporada. Així mateix, ofereix la possibilitat de disposar de material amb certificació de gestió forestal sostenible (PEFC).

Fitxa de bones pràctiques de Sala Forestal

Franc Alou

Centre d’emmagatzematge i transformació d’estella forestal d’Envall (La Torre de Capdella, Lleida).

La infraestructura i equips de Franc Alou permeten la producció i subministrament d’estella forestal, previ emmagatzematge i assecat de la biomassa. Per això, Franc Alou utilitza una xarxa de magatzems de fusta que permeten assecar l’estella i alhora optimitzen l’eficiència en el transport de matèries primeres (biomassa del bosc) i del producte transformat (estella forestal). Així mateix, s’utilitza material de proximitat per al subministrament de les calderes de biomassa, de manera que l’activitat impacta positivament sobre el territori.

Fitxa de bones pràctiques de Franc Alou

Biomassa d’Osona

Biocombustibles forestals on-line i de proximitat, a Vic (Barcelona).

La iniciativa de Biomassa d’Osona ofereix una gestió integral que inclou la cadena de producció de biomassa forestal, la instal·lació i el subministrament. Destaca la seva presència digital que mostra característiques tècniques del material (PCI), una àmplia gamma de biocombustibles forestals i instal·lacions, i la possibilitat d’efectuar les gestions pel subministrament on-line, i el subministrament de proximitat. Així mateix disposen de certificació de gestió forestal sostenible (PEFC) per a l’estella forestal.

Fitxa de bones pràctiques de Biomassa d’Osona

Més informació del projecte Biomass Trade Centre II

Recent Comments

Comments are closed.