Conreu del pollancre per biomassaPoplar crop for biomass

Ponència de la jornada celebrada a Tremp (Lleida, Catalunya) el 8 de juny de 2011 per l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

View more presentations from AFIB-CTFC.

Poplar crop for biomass

Presentation of the seminar celebrated in Tremp (Lleida, Catalonia) 8th Juin 2011 by the Department of Forest Harvesting, Wood Mobilization and Biomass of the Forest Sciences Center of Catalonia.

View more presentations from AFIB-CTFC.