Presentació del projecte PROFORBIOMED: promoció de la biomasa forestal en el mediterrani

El proper dia 6 de juliol se celebrarà al saló d’Actes de la Conselleria d’Agricultura i Aigua del Govern de la Regió de Murcia la presentació del recentment aprovat projecte estratègic PROFORBIOMED, que inicia la seva marxa amb la celebració de la reunió inicial del projecte a la Regió de Múrcia.

Aquesta presentació oficial és de rellevància a nivell internacional ja que es tracta d’un dels tres únics projectes aprovats a nivell de la Unió Europea en la convocatòria a projectes estratègics del Programa de Cooperació Territorial MED. La finalitat perseguida per PROFORBIOMED consisteix en el desenvolupament per a la promoció de l’ús de la biomassa forestal per a la creació d’una cadena forestal energètica sostenible de l’àmbit mediterrani de cara a l’establiment d’un mercat energètic de la biomassa en un mitjà-llarg termini.

A la presentació hi assistirà el Conseller d’Agricultura i Aigua del Govern de la Regió de Múrcia, Antonio Cerdà Cerdà i Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimoni Natural i Biodiversitat que juntament amb el Coordinador del projecte, Roque Pérez Palazón de la Direcció General de Patrimoni Natural i Biodiversitat de la Regió de Múrcia exposaran les principals característiques del projecte que ara comença.

A més, també hi assistiran representants del partenariat que inclou diferents organitzacions de Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia i Eslovènia, i entre les quals es troba el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

La durada del projecte és de 3 anys i els principals eixos tècnics que es desenvoluparan són:

  • l’establiment d’estratègies integrades per al desenvolupament de la bioenergia forestal,
  • l’oportunitat de la biomassa forestal per a les economies locals i regionals, i
  • la gestió intel·ligent de l’energia a nivell local i regional.

Hi ha una sèrie d’accions pilot a desenvolupar a les diferents regions de la conca mediterrània que contribuiran a la consecució de l’objectiu del projecte.

Recent Comments

Comments are closed.