Contractes d’energia i models de negoci en bioenergia