Mesura i control de la humitat en biocombustibles forestals

Ponència de la jornada celebrada a la I Fira de Biomassa Forestal a Vic (Catalunya) el 24 de febrer de 2012 per l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.