Dinamitzar el sector forestal de Catalunya i incrementar els canals de comunicació entre els agents, una de les conclusions de la jornada sobre el futur de la indústria de la fusta – juny 2011

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i l’Associació de Professionals Forestals d’Espanya (PROFOR) van organitzar dilluns, 6 de juny, una jornada sobre el futur de la indústria de la fusta que va comptar amb la col•laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i ARESCAT. Hi van assistir un total de 45 persones, provinents de l’administració, la indústria forestal, tècnics, empreses de serveis, institucions de recerca, entre d’altres.

Tot i que Catalunya és un país clarament forestal, no s’ha estat capaç de valoritzar els recursos que els boscos generen. Per exemple, els boscos catalans presenten un creixement de 3,9 milions de m3 anuals de fusta, mentre l’extracció no arriba a un milió. Es tracta d’una extracció del 28 %, realment baixa si es té en compte que la mitjana europea és del 67 % i països com els nòrdics, del 75 %. A més, segons les dades del Tercer Inventari Forestal Nacional, que va estudiar més de 11.700 parcel•les, el 91 % d’aquestes parcel•les no presentava cap mena de gestió.

En aquest context de crisi econòmic, els participants de la jornada consideren que és important revisar, replantejar i endegar noves accions per a orientar i millorar així el sector forestal de Catalunya. Alguns dels handicaps que presenta el sector estan relacionats amb aspectes de gestió i planificació forestal, així com millora en la gestió de tràmits per a les empreses i una major coordinació dels agents del sector. La conclusió més destacada ha estat que cal dinamitzar el sector i augmentar els canals de comunicació entre els diferents agents.

En definitiva, des d’aquesta jornada s’ha reclamat que cal que es treballi per l’existència d’una cadena forestal que, des del bosc al ciutadà, sàpiga generar riquesa i feina i sàpiga millorar la seguretat, l’ús i les funcions del bosc.

La jornada es va organitzar a partir de sis grups de treball, amb sis grans temàtiques: Productes i mercats de la fusta (inclou l’ús de la biomassa forestal primària), promoció i valorització del bosc davant la societat, polítiques forestals, formació i R+D+i, els aprofitaments forestals i la gestió i planificació de les forests.

La jornada es va dur a terme tenint en compte l’actual conjuntura del sector: un immillorable futur per a les energies alternatives; major valoració dels productes naturals renovables; o canvi de fluxos normals de la fusta (dèficit a Centre Europa per biomassa i reactivació dels mercats veïns, increments importants de consums a països emergents, major dificultat d’aconseguir fusta en roll, etc.)

Aquesta jornada forma part de les accions que es desenvolupen en el marc del PLA OPERATIU DEL PACTE TERRITORIAL DE LES TERRES DE LLEIDA 2010-2011 a través del Projecte Impuls Treball i està cofinançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació i el Fons Social Europeu.

Recent Comments

Comments are closed.