El sector forestal es reuneix a Barcelona per debatre el seu futur – juny 2011

Dimecres passat es van reunir a l’Institut Botànic de Barcelona més de cent professionals del sector forestal i els seus productes. A l’acte, organitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l’Institut Botànic, es van presentar les principals línies polítiques forestals del nou govern, per part del Director General de Medi Natural, Josep Escorihuela.

El director general va insistir en la necessitat de mobilitzar fusta de manera compatible amb la conservació i millora de la biodiversitat i altres valors intangibles del món forestal. Va esmentar que es tracta d’un sector amb important potencial generador d’ocupació i riquesa, cridant al reconeixement i la dignificació del sector. Els quatre eixos sobre els que es desenvoluparà la política forestal catalana seran l’anàlisi de mercats, els serveis ambientals dels boscos, la prevenció dels incendis forestals i la recerca.


A la jornada va quedar patent la gran capacitat que té Catalunya per a dur a terme recerca. En l’àmbit geogràfic del RoK-FOR, dels 1300 investigadors dedicats a gestió forestal, bioenergia, construcció amb fusta i química verda, Catalunya aporta 121 distribuïts entre els diferents centres de recerca, segons dades recollides pels diferents socis i presentades pel líder del projecte, Timo J. Hokkanen. Segons Xavier Clopés, subdirector de Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, les capacitats són excel·lents i només cal més cohesió entre les diferents unitats de recerca. Cal tenir en compte, a més, que segons dades proporcionades per Lluís Rovira, director de la Institució de Centres de Recerca de Catalunya, el nostre país és excel·lent en investigació essent, fins i tot, captador de talent.

La societat, el mon empresarial i industrial són els principals clients i beneficiaris de la recerca, i així va quedar patent en les xerrades de Glòria Dominguez, Goizeder Barberena, Pere Navarro o Denis Boglio, del CENER i del CTFC. Tots remarcaren la necessitat de plataformes de diàleg entre el món empresarial i el de la recerca que defineixin clarament la visió i els objectius del comú de sectors.

La necessitat i la capacitat de trobar noves fórmules de facilitació política i empresarial van ser posades de manifest per Joan Rovira, vicepresident de COSE i Adriano Raddi, consultor independent. Segons Raddi, es necessiten noves fórmules de mobilització de fusta, per tant, caldrà novament ser pioners en legislació, com va esmentar Joan Rovira. En aquest aspecte va coincidir Francesc Cano, president de PROFOR a Catalunya, que va exposar les conclusions de la jornada sobre futur de la indústria de la fusta i va comentar, també, que cal dinamitzar el sector subministrador de fusta de Catalunya per tal d’atendre les necessitats de la indústria en temps i forma, fet que incrementaria, sens dubte, la quantitat de fusta catalana disponible per a la ciutadania.

El futur del sector forestal a Catalunya passa per una dignificació del sector i dels seus treballadors, el diàleg constructiu i transversal entre els diferents actors incloent: la societat, l’emprenedoria i l’administració. Tanmateix es fa necessari treballar en la millora del coneixement de les matèries primeres forestals catalanes juntament amb la millora dels processos de transformació i el desenvolupament i normalització de nous mercats, com ara el dels biocombustibles sòlids.

Les conclusions de la jornada estaran properament disponibles en aquest espai web i en www.rokfor.eu. Les ponències de la jornada es poden descarregar en aquest enllaç del projecte RoKFOR.

Recent Comments

Comments are closed.