Informació bàsica IV: Combustió

L’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa (AFIB) del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i Forestal Catalana, amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, han elaborat uns documents amb informació bàsica sobre la cadena d’aprofitament de la biomassa forestal.

Enllaç