INFRES Noves solucions innovadores en la cadena d’aprofitament de biomassa forestal a U.E.

L’Institut de Recerca Forestal de Finlàndia (METLA) coordina el projecte de desenvolupament de “Tecnologia i logística innovadores i eficaces per al subministrament de biomassa forestal a la UE-INFRES”. El projecte està finançat pel 7è Programa Marc de la UE. L’INFRES cerca incrementar els rendiments i eficiència en el subministrament de biocombustibles forestals per a calor, electricitat i bioferineries.

L’INFRES dóna suport als objectius de la UE en energies renovables

El repte del programa d’energies renovables de la Unió Europea és mobilitzar de forma eficient i sostenible la biomassa forestal existent. L’INFRES pretén accelerar del desenvolupament tecnològic i obrir camins als objectius de la UE en renovables a través de la producció de coneixement basat en la recerca, solucions tecnològiques i innovacions en els serveis per subministrament de biocombustibles forestals.

Per si sols, els projectes de recerca són insuficients per a assolir el desenvolupament requerit pels objectius 2020. Per tant, el finançament en recerca de la UE ha estat recentment readreçat cap a projectes d’innovació i demos.

L’INFRES desenvoluparà nova maquinària, solucions de transport i sistemes TIC per a la gestió del conjunt de la cadena de subministrament

L’INFRES en concentra en el desenvolupament de maquinària específica per l’aprofitament i processat de biomassa per energia, juntament amb solucions de transport i sistemes TIC per a la gestió del global de la cadena de subministrament. L’objectiu és millora la competitivitat de la bioenergia forestal reduint el consum d’energia i pèrdues de material al llarg de les cadenes. Es demostrarà la nova tecnologia híbrida en maquinària i noves solucions espacials millorades de càrrega i transport en camions d’estella. Es desenvoluparan sistemes flexibles de gestió de flotes per a dur a terme les operacions d’aprofitament, estellat i transport. A més a més,

Addicionalment, la funcionalitat i els efectes ambientals de les tecnologies desenvolupades seran avaluats com a part de la cadena de subministrament de bioenergia forestal.

El consorci del projecte comprèn 23 socis, incloent 9 destacats centres de recerca en bioenergia forestal juntament amb 14 pimes de la cadena de producció. Entre les empreses s’hi troben fabricants de tecnologia d’aprofitament forestal i estelladores, subministradors de biocombustibles, rematants i transportistes, proveïdors de tecnologia de transport i TIC per a la gestió de flotes i emmagatzematges. La durada del projecte és de 3 anys i el pressupost global és de 4,2 milions d’€

Coordinador

Institut de Recerca Forestal Finlandès (METLA):

Professor AnttiAsikainen antti.asikainen@metla.fi Tel. +358 50 391  3250

Recercadora Johanna Routa johanna.routa@metla.fi Tel. +358 40 801 5045

Coordinació CTFC

Pere Navarro (pere.navarro@ctfc.es), Ignacio López (ignacio.lopez@ctfc.es) i Judit Rodríguez (judit.rodriguez@ctfc.es)

Institucions participants

SLU- Universitat Sueca de Ciències Agrícoles, Suècia

BOKU- Universitat de Recursos Naturals i Ciències de la Vida, Àustria

IVALSA- Consell Nacional de Recerca d’Itàlia, Institut de Valorització de la fusta i dels arbres, Itàlia

EFI- Institut Forestal Europeu, Finlàndia

FELIS- Institut d’Economia Forestal, Universitat d’Albert-Ludwigs, Alemanya

VTT- Centre Tecnològic i de Recerca de Finlàndia

CTFC- Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Espanya

Skogforsk – Institut d’Investigació Forestal de Suècia, Suècia

IFER- Institut de Recerca d’Ecosistemes Forestals, República Txeca

B.T.G.- Grup de Tecnologia de la Biomassa B.V, Països Baixos

Valentini SRL, Itàlia

PEZZOLATO- Oficina de Construcció Mecànica Spa, Itàlia

Ellettari Lucasas di Ellettari Lucaec, Itàlia

Ecomond,Finlàndia

Clúster– SkogtekniskaKlustr et EkonomiskForening, Suècia

CSF- Cooperativa de Serveis Forestals sccl, Espanya

Schwarz Johann Schwarz, Àustria

KeslaOy, Finlàndia

Konepaja Antti Ranta Oy, Finlàndia

FALLERT FallertOrtenauerHolzenergie GMBH & COKG, Alemanya

FORSTWARE ForstwareInformationsysteme GMBH, Alemanya

SCHLEIMER Transport, Alemanya

El projecte INFRES ha rebut finançament del 7è Programa Marc de la Unió Europea (FP7/2012-2015] sota l’acord n°311881. La responsabilitat del contingut d’aquest text és dels seus autors, i no reflecteix necessàriament la opinió de la Comunitat Europea. La Comissió Europea no és responsable de cap ús que se’n pugui fer de la informació que hi conté.

Texts originals: Eija Alakangas (eija.alakangas@vtt.fi) i Johanna Routa ( johanna.routa@metla.fi)

Traducció al català: CTFC

Web del projecte: http://www.infres.eu/

Descarregueu-vos el fulletó aquí

Esdeveniments:

  • El dia 19 de maig de 2015 va tenir lloc a la Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) a Roma la conferènciaMobilization of woodybiomass for energy industrial use. Smartlogistics for forest residues, pruninganddedicatedplantations”. S’hi van presentar aquests resultats conjuntament amb dos projectes europeus agermanats sobre la temàtica conjunta de l’ús de la biomassa com a font d’energia renovables, el LogistEC i l’EuroPruning.
  • El dia 18 de maig de 2015 va tenir lloc a Roma el Final Meeting del projecte INFRES on es van presentar els principals resultats del projecte. El projecte INFRES compta amb la participació activa del CTFC i la Cooperativa de Serveis Forestals (Consorci Forestal de Catalunya) i radica sobre la mobilització de biomassa i la millora de la cadena dels aprofitaments forestals.

S’hi va presentar l’estudi sobre les barreres que existeixen en el sector de cara a la millora tecnològica i mecànica dels aprofitaments i com les empreses hi poden fer front per superar-les. Es va presentar també el potencial de biomassa que hi ha en els boscos europeus i els costos associats a la seva extracció segons la zona. Finalment, s’exposaren les perspectives de futur del sector relacionat amb l’impacte ambiental que pot tenir l’ús d’aquesta font d’energia.

  • Amb la Cooperativa de Serveis Forestals, es va organitzar la “Jornada sobre mobilització i desembosc de biomassa amb autocarregador compactador (PressCollector)”, el 27 de març a Santa Eulàlia de Ronçana, organitzada en el marc del projecte INFRES amb la col·laboració de Biomassa Forestal Soliva. Durant la jornada es va mostrar el treball amb autocarregador senzill i autocarregador amb PressCollector, i es varen discutir les aplicacions, avantatges i inconvenients amb les empreses i institucions assistents a l’esdeveniment.
  • En el marc de la IV Setmana Forestal Mediterrània (http://med.forestweek.org/), Judit Rodríguez va presentar el pòster “Innovación forestal en las cadenas de suministro de biomasa mediterráneas: el proyecto INFRES en Cataluña” (Rodríguez, J.; López, I.; Tusell, J.M.; Canals, J.; Almenar, D.; Vila, X.; Gaspà, I.; Navarro, P.J.) del 17 al 19 de març de 2015.
  • En el marc de les conferències de la Fira de la Biomassa, el 20 de febrer de 2015 Judit Rodríguez va presentar els principals resultats del projecte INFRES (http://www.infres.eu/) en l’exposició “Millores tecnològiques en la cadena de subministrament. Projecte INFRES”, amb Josep M. Tusell de la Cooperativa de Serveis Forestals. L’objectiu del projecte és la millora i l’optimització de la tecnologia i logística de la cadena de producció i subministrament de la biomassa forestal a la Unió Europea.

Recent Comments

  • maig 7, 2014 at 5:16 pm

    […] La maquinària forestal a Catalunya: els tractors arrosegadors o Skidders. 2014. Lliró, O., López, I. a revista Catalunya Forestal nº 119, Consorci Forestal de Catalunya (projecte INFRES) […]

Comments are closed.