Productors de biomassa forestal a Catalunya 2013 Forest biomass producers in Catalonia 2013Productores de biomasa forestal en Cataluña 2013

afib

La compilació i actualització s’ha realitzat pel CTFC amb el finançament del DARPAMN. La representació gràfica s’ha realitzat pel CTFC en el marc del projecte BTCII.

afib

A continuació podeu consultar les empreses que produeixien biomasses forestals a Catalunya el 2013 (Font: Observatori Forestal 2013).
afib


afib

Data update has been made by the CTFC funded by the DARPAMN. The graphing has been made by the CTFC in the framework of the BTCII.

afib

Below you can find those enterprises producing woody biomassa in Catalonia on 2013 (Source: Observatori Forestal).
afib


afib

La compilación y actualización ha sido realizada por el CTFC con la financiación del DARPAMN. La representación gráfica se ha realizado por el CTFC en el marco del proyecto BTCII.

afib

A continuación se pueden consultar las empresas que producen biomasas forestales en Cataluña en 2013 (Fuente: Observatori Forestal 2013).
afib


Recent Comments

Comments are closed.