Inici del Projecte Biomass Trade Centres II – maig 2011

La setmana passada tècnics del CTFC varen assistir a la primera reunió del projecte BIOMASS TRADE CENTRES II, a Eslovènia, en el marc dels projectes Intelligent Energy.


El cap de fila és The Slovenian Forestry Institute (Eslovènia), i els altres socis involucrats són:

El projecte BiomasTradeCentreII té per objectiu augmentar la producció i l’ús d’energia procedent de biomassa de la fusta. Per aconseguir-ho, es realitzaran una sèrie d’accions amb la motivació d’involucrar grups objectiu per tal d’invertir en la producció d’energia procedent de biomassa forestal. Alhora, es treballarà en l’aplicació de les normes de qualitat dels biocombustibles sòlids, en estimular el consum i en impulsar el mercat de la biomassa. El projecte desenvoluparà encara més la idea del seu predecessor -el projecte Biomass Trade Centres-. La principal lliçó apresa d’aquest projecte és que la garantia de qualitat i el control de qualitat (GC/CC o bé QA/QC en anglès), són determinants per a un major consum d’energia de la biomassa.

Un altre objectiu del projecte és la transferència de les bones pràctiques existents en la producció de biomassa, la biomassa en centres comercials i la contractació d’energia, en tots els països socis del projecte.

Resultats esperats:

  • Mobilització de la biomassa de fusta procedent de boscos de propietat privada amb les accions orientades al mercat (catàlegs de les empreses forestals i els productors de biomassa en 9 països, 29 esdeveniments de presa de partit, 29 jornades de portes obertes, 32 estudis de viabilitat, model de negoci ja establert per a contractació d’energia, l’aplicació de sistemes GC / CC en 26 PIMEs);
  • Realització de 32 estudis de viabilitat i bionegoci, i ajuda professional als centres comercials existents (29 jornades de portes obertes i 53 reunions un a un);
  • Promoció i aplicació del model de contractació d’energia entre els propietaris dels boscos, els productors de biomassa i els possibles usuaris (més de 900 participants en tallers i viatges d’estudi) i ajudar als inversors potencials amb “Lliçons apreses de les plantes existents”;
  • Promoció i aplicació de les normes de la UE CEN mitjançant la creació d’un procediment simplificat de control de qualitat i un sistema d’Assegurament de la Qualitat i la seva aplicació en 26 PIMEs dels països participants i les regions;
  • Promoció d’exemples de bones pràctiques (selecció de 27 exemples de bones pràctiques en la producció de biomassa de fusta, com a mínim 20 exemples de bones pràctiques en l’aplicació del control de qualitat i/o l’etiquetatge de la biomassa forestal en el qual participen les regions o països del projecte) a través de viatges d’estudi (s’organitzaran 43 viatges d’estudis).

Recent Comments

Comments are closed.