Laboratori de caracterització de biocombustibles agroforestals del CTFC

El laboratori de caracterització de biocombustibles agroforestals és un servei que ofereix l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, per tal de donar resposta a la demanda de caracterització dels biocombustibles a Catalunya.

La principal funció del laboratori és la realització d’anàlisis i assaigs de biocombustibles sòlids agroforestals com un servei a les empreses del sector agrícola i forestal.

El laboratori realitza anàlisis dels biocombustibles sòlids amb l’objectiu d’avaluar les seves característiques físiques i químiques i determinar la seva aptitud per als diferents processos de valorització energètica.

Les anàlisis que pot fer el CTFC són:

  • Contingut d’humitat
  • Distribució granulomètrica
  • Poder calorífic superior i inferior
  • Anàlisis elemental (C, H i N)
  • Contingut en matèries volàtils
  • Contingut en cendres
  • Durabilitat mecànica dels pèl·lets
  • Densitat de pila
  • Densitat de partícula

Aquestes anàlisis poden ser per diferents tipus de biocombustibles tals com: estella, pèl·let, briquetes, serradures, closca d’ametlla, pinyolada, podes i sarments, etc. a més de la determinació de la humitat de llenya i fusta en roll.

La caracterització dels biocombustibles agroforestals contribuirà a millorar la competitivitat del teixit empresarial proper a la producció, gestió i comercialització de la biomassa, ja que permetrà definir les característiques específiques del producte. L’anàlisi de l’avaluació de les característiques en funció d’aspectes com l’emmagatzematge, origen del material vegetal, procés d’estellat, etc. aportarà també informació molt valuosa als productors sobre com gestionar els parcs de fusta, el transport i la comercialització del producte.

Per dur a terme la petició de caracterització del seu material podeu clicar aquí.

El laboratori del CTFC segueix els protocols de la normativa europea referents a la caracterització de biocombustibles, assegurant la precisió i la repetibilitat de les mostres. S’ha pogut adquirir l’equipament per al laboratori del CTFC a través del Subprograma ACTEPARQ, inclòs al Pla Nacional de R+D+i (2008-2011), per a l’adquisició d’equipaments d’infraestructures científiques i tecnològiques.

Recent Comments

Comments are closed.