Menorca, més a prop de l’energia pròpiaMenorca, closer to the own energy

A Menorca, cada dia és més a prop la possibilitat d’obtenir energia pròpia. Aquesta setmana s’han presentat els primers resultats del projecte Life Boscos de Gestió Forestal sostenible, que indica que a Menorca es podria obtenir la quantitat de biomassa suficient per donar energia a cases disseminades i, fins i tot, edificis públics, la qual cosa ajudaria a evitar la dependència energètica de l’illa.

Enllaç

In Menorca, the possibility to obtain the own energy is closer each day. This week the first results of the Life Project Forests of  Sostenible Forest Management have been achieved. Therefore, in Menorca there is the possibility to reach the enough quantity of biomass to provide energy to the isolated houses and, even, public buildings, so, it could help to avoid the energy dependence of the island.

Link