Productes i mercat del castanyer (“Castanea sativa”)Products and market of the chestnut tree (“Castanea sativa”)

Presentació elaborada per l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa (AFIB) del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), dins el Programa de millora i revalorització del castanyer 2005-2010

View more presentations from AFIB CTFC

Presentation made by the Department of Forest Harvesting, Wood Mobilization and Biomass (AFIB) of the Forest Sciences Center of Catalonia, in the Improvement and Upgrading Program of the Chestnut tree 2005-2010.

View more presentations from AFIB CTFC