Proforbiomed

Projecte PROFORBIOMED

Es tracta d’un projecte Interreg MED estratègic. Està co-finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Participen socis espanyols, d’Itàlia, Grècia, Eslovènia, França i Portugal amb diferents perfils, la qual cosa permet abordar els diferents temes des d’una àmplia perspectiva.

L’objectiu del projecte és establir una estratègia comuna per al desenvolupament de la biomassa forestal en l’àmbit mediterrani, amb la creació de cadenes forestals energètiques sostenibles de cara a l’establiment d’un mercat energètic de biomassa a mitjà i llarg termini.

Accions a realitzar a Catalunya (conjuntament amb d’altres regions):

 • 5 propostes de polítiques clau per al desenvolupament del mercat de la bioenergia forestal.
 • Suport al desenvolupament de clústers, promocionant també el seu establiment formal.
 • Acords i compromisos polítics (p.ex. amb propietaris forestals, amb o entre administracions, etc.)
 • Establiment d’un model d’esquema de suport públic i de finançament.
 • Accions pilot:
  • Anàlisi territorial avançat per a superar els reptes logístics que sorgiran al futur.
  • Anàlisi de diferents opcions d’aprofitaments per a bioenergia (avaluació de costos i rendiments comparats, i contrasts de producció esperada vs. real).
  • Anàlisi de les millors opcions des del punt de vista de l’impacte mediambiental.
  • Prova pilot d’aplicació de la traçabilitat de biomassa forestal primària.
  • Proves pilot de cultius energètics llenyosos.
 • Promoció de les smart-grids aplicades a la co-generació descentralitzada amb biomassa forestal.

1. Notícies

2. Esdeveniments

3. Resultats

4. Butlletí del Proforbiomed

5. Contacte: proforbiomed @ ctfc.cat

Recent Comments

 • octubre 3, 2013 at 7:46 pm

  […] curta i l’assegurament de l’origen i qualitat de la biomassa per a ús energètic. Els principals resultats es començaran a difondre a partir d’aquesta tardor, ara amb una primera jornada enmarcada en […]

 • novembre 23, 2013 at 1:26 pm

  […] a Catalunya pel CTFC en col·laboració amb molts agents territorials (veure aquesta entrada i la secció de Proforbiomed en el nostre blog), sinó també l’Oficina de la Biomassa creada al municipi de Patras o el Cluster de Biomassa […]

 • maig 22, 2014 at 9:02 am

  […] Acció de difusió feta en el marc del projecte MED Estratègic Proforbiomed […]

 • maig 23, 2014 at 9:32 am

  […] de difusió feta en el marc del projecte Interreg MED Proforbiomed de promoció de l’ús de biomassa forestal per a […]

 • novembre 3, 2014 at 12:50 pm

  […] Més informació […]

Comments are closed.