Visita de l’investigador del TFZ-Bayern Dr. Daniel KuptzScientific Visit of TFZ’s researcher Dr. Daniel Kuptz

Durant aquesta setmana i la propera, ha estat i estarà amb l’equip l’investigador del Technologie- und Förderzentrum (TFZ) Dr. Daniel Kuptz. El Dr. Kuptz realitza la seva recerca en el Departament de Biocombustibles Sólids del TFZ i les seves línies de treball són l’assegurament de la qualitat de biocombustibles sólids, subministrament d’estella procedent de forest i de cultius energètics, assecat tècnic de biomassa i l’estandardització de biocombustibles.

La seva estada al CTFC està dedicada a la recerca aplicada en l’avaluació de mètodes ràpids de la determinació de la humitat de biocombustibles sólids.

During this and next week, researcher Dr. Daniel Kuptz from the Technologie- und Förderzentrum (TFZ) is staying with the Forest Harvesting and Biomass Department of CTFC. Dr. Kuptz develops his research within the Solid Biofuels Department of TFZ and his main working lines are quality assurance of solid biofuels, wood chip supply from forests and short rotation coppice, artificial drying of biomass and R&D for solid biofuel standardization.

His stay in CTFC is devoted to applied research for the evaluation of methods for rapid assessment of moisture content of solid biofuels.