11/11/10- Jornada tècnica: La biomassa, una oportunitat pel món rural

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya organitza aquesta Jornada tècnica dins el Pla Anual de transferència tecnològica del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

La biomassa forestal i agrària ofereix la possibilitat de substituir l’energia procedent de combustibles fòssils per energia produïda per recursos renovables. Amb aquesta oportunitat, es poden abaratir els costos de producció d’energia i crear nous llocs de treball en l’àmbit rural d’acord amb criteris de sostenibilitat ambiental. La jornada “La biomassa, una oportunitat pel món rural” pretén fer un recorregut per aquests aspectes.

Participació de:

  • Ignacio López: Disponibilitat de biomassa forestal a Catalunya; Caldera de biomassa forestal del CTFC
  • Mireia Codina: Cultius energètics llenyosos
  • Marisol Porqueres: Projecte RoKFOR
  • Pere Navarro: Projecte Woode3

Veure Programa

Descarregar Conferències

Recent Comments

Comments are closed.