46è Simposi de mecanització forestal (Formec) – 201346th Formec Symposium – 201346o Simposio de mecanización forestal (Formec) – 2013

A final del mes de setembre s’ha assistit al 46è Simposi Internacional de Mecanització Forestal, a Stralsund, Alemanya, “Tècniques per a la gestió sostenible”. Les conferències han versat sobre diferents temes, com ara la planificació logística amb optimització i inclusió de sistemes de facturació electrònica, l’optimització de la xarxa de desembosc, l’avaluació de diferents tècniques de collita i marcat o l’avaluació dels impactes dels aprofitaments forestals.

Les presentacions i els contactes establerts durant el simposi han permès aprofundir en aspectes de logística de l’estellat, on s’ha pogut tenir relació directa amb responsables suecs de l’aprovisionament d’estella amb el sistema anomenat en anglès de “chipper-truck”, consistent en una estelladora muntada sobre camió rígid amb contenidor. i amb un altre contenidor remolcat (veure aquesta avaluació feta en el marc de Proforbiomed). L’estada també ha permès establir contacte directe amb el Centre de Recerca i Formació sobre Forest, Riscos naturals i Paisatge d’Àustria, on s’està finalitzant un estudi sobre durabilitat del cable sintètic utilitzat per a l’extracció de fusta, amb l’objectiu d’elaborar criteris tècnics per l’avaluació ràpida de la resistència del cable. S’ha pogut constatar que l’ús de LIDAR va més enllà de l’estimació del recurs en peu, sinó que a més es pot fer servir per a l’estimació de les necessitats del rearranjament de pistes existents. Tanmateix, és important remarcar que presenta limitacions importants de cara al replanteig de noves vies de saca. Per altre costat, des de la Universitat Sueca de Ciències Agràries es va presentar un estudi de la reducció del consum energètic a ran d’una petita modificació en el pistó de la base de grues forestals.

En la mateixa línia que l’acció pilot 1.4 del projecte Proforbiomed, des de FCBA s’ha presentat una eina de decisió del tipus de tècnica i intensitat més apropiades segons el tipus de tractament silvicultural a realitzar i la sensibilitat del sòl, i des de la Universitat de Florència s’ha presentat un estudi sobre els efectes de diferents tècniques de desembosc sobre el sòl, en aquest cas incloent estudis genètics per avaluar l’efecte sobre comunitats microbianes.

Des de l’Institut de la fusta i les espècies arbòries del Consell Nacional de Recerca Italià, es va presentar, entre d’altres, un estudi per avaluar diferències derivades de realitzar un marcat dispers o un marcat agrupat en el rendiment de tallada mecanitzada. Tot i no trobar diferències, és possible que amb d’altres operaris sí es puguin trobar diferències.

El programa del simposi està disponible a la pàgina web de Formec, des d’on a més també es poden descarregar els resums presentats pels ponents.

Paral·lelament ha tingut lloc un taller tècnic en el marc del projecte INFRES sobre modelització de l’assecat de biomassa forestal sense estellar. Així, s’han realitzat i s’estan realitzant estudis sobre l’assecat natural de fusta prima a Àustria i sobre restes de tallada a Finlàndia i Suècia. S’espera poder avaluar els models predictius que s’obtindran sobre la matèria primera amb què es treballa a Catalunya, principalment fusta curta i tronc sencer per a estella d’alta qualitat i arbres sencers i puntes per a qualitat industrial.