21-22 d’octubre: Viatge de treball sobre bioenergia a Madrid-Valladolid- Expobioenergía21-22 de octubre: Viaje de trabajo sobre bioenergía a Madrid-Valladolid- Expobioenergía

Presentació i objectiu

En el marc del projecte Biomass Trade Centre II, el CTFC organitza un viatge de treball per visitar diverses instal·lacions de bioenergia. L’objectiu és afavorir la transferència de coneixement entre emprenedors i iniciatives amb diferent grau de desenvolupament.

afib

Adreçat a

Emprenedors agroforestals, empreses forestals, Pimes rurals, cooperatives, empreses de producció i comercialització de biomasses, empreses energètiques.

afib

Programa

Dilluns 21 d’octubre: Visites entre Madrid i Valladolid
Sortida: 8:00 a l’hotel Tryp Diana Madrid (http://es.melia.com/hoteles/espana/madrid/tryp-madrid-diana-hotel/index.html)

–          09:00: Planta de processat de biomasses de Lozoyuela. ASEMFO y Cebarmadrid

–          12:00: Xarxa de calor de Cuéllar. Ayuntamiento de Cuéllar

–          13:30: Dinar

–          15:00: Instal·lació de gasificació a Nava del Rey. CIDAUT

Es preveu arribar a Valladolid a les 19:00 aprox.

Dimarts 22 d’octubre: Visita d’Expobioenergia i atenció al congrés de bioenergia (opcional*)
Cada participant serà responsable de la seva atenció a la fira i al congrés.

*Aquell/a que desitgi assistir al congrés, ha de fer la inscripció on-line a http://www.congresobioenergia.org/. La inscripció és gratuïta però les places són limitades, independentment d’aquest viatge.

afib

Informació important

La inscripció al viatge és gratuïta, i inclou l’organització i cobertura del desplaçament entre Madrid i Valladolid el 21 d’octubre a les visites programades, el dinar del dia 21 i l’entrada a Expobioenergía.

La organització i cobertura de l’allotjament, altres viatges i altres despeses van a càrrec de cada participant.

La inscripció al congrés l’ha de realitzar cada participant pel seu compte.

Recordeu que algunes empreses fan descompte als viatges a Expobioenergía: http://www.expobioenergia.com/es/contenido/viajes-y-reservas

10 places disponibles.

afib

Preinscripció al viatge: Preinscripció aquí. Ampliat fins el 14 d’octubre!

afib

Contacte: biomassa[at]ctfc.es; Judit Rodríguez, 973 48 17 52, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Web del projecte: www.biomasstradecentre2.eu

Presentación y objetivo

En el marco del proyecto Biomass Trade Centre II, el CTFC organiza un viaje de trabajo para visitar diversas instalaciones de bioenergía. El objectivo es favorecer la transferencia de conocimiento entre emprendedores e iniciatives con diferente grado de desarrollo.

afib

Dirigido a

Emprendedores agroforestales, empresas forestales, Pymes rurales, cooperativas, empresas de producción y comercialitzación de biomasas, empresas energéticas.

afib

Programa

Lunes 21 d’octubre: Visitas entre Madrid y Valladolid

Salida: 8:00 en el hotel Tryp Diana Madrid (http://es.melia.com/hoteles/espana/madrid/tryp-madrid-diana-hotel/index.html)

–          09:00: Planta de procesado de biomasas de Lozoyuela. ASEMFO y Cebarmadrid

–          12:00: Red de calor de Cuellar. Ayuntamiento de Cuellar

–          13:30: Comida

–          15:00: Instalación de gasificación en Nava del Rey. CIDAUT

Se prevee llegar a Valladolid a las 19:00 aprox.

Martes 22 de octubre: Visita a Expobioenergia y atención al congreso de bioenergía (opcional*)
Cada participante será responsable de su atenció a la feria y al congreso.

*Aquel/lla que desee assistir al congreso, ha de hacer la inscripción on-line en http://www.congresobioenergia.org/. La inscripción és gratuita pero las plazas son limitadas, independientmente de este viaje.

afib

Información importante

La inscripción al viatge es gratuita, e incluye la organización y cobertura del desplazamiento entre Madrid y Valladolid el 21 de octubre a las visitas programadas, la comida del día 21 y la entrada a Expobioenergía.

La organización y cobertura del alojamiento, otros viajes y otros gastos van a cargo de cada participante.

La inscripción al congreso la debe realizar cada participante por su cuenta.

Recordad que algunas empresas realizan descuento en los viajes a Expobioenergía: http://www.expobioenergia.com/es/contenido/viajes-y-reservas

10 places disponibles.

afib

Preinscripción al viaje: Preinscripción aquí. Ampliado hasta el 14 de octubre!

afib

Contacto: biomassa[at]ctfc.es; Judit Rodríguez, 973 48 17 52, Centro Tecnológico Forestal de Cataluña

Web del proyecto: www.biomasstradecentre2.eu

Recent Comments

Comments are closed.