6/05 – 10/06/11 – Curs de formació de formadors en biomassa forestal com a font energètica

En aquest curs es pretén aprofundir en alguns aspectes tècnics de la biomassa, des de la seva obtenció, passant pel processat, fins al consum de les instal·lacions. Tenint en compte que és una formació adreçada a formadors/es, es donaran unes pautes per tal que els/les formadors/es tinguin els coneixements necessaris per fomentar l’actitud emprenedora al seu alumnat o a altres persones interessades, així com les pautes per redactar un pla d’empresa i conèixer les principals entitats i mecanismes de suport per a la creació d’empreses.

Durada: 40 hores

Lloc: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Solsona

Destinataris: Curs adreçat principalment a enginyers/es tècnics/ques, a tècnics/ques i professors de formació professionals, relacionats/des amb l’aprofitament de la biomassa, entre d’altres i que en un futur immediat han de formar a altres persones.

Programa:

  • La biomassa
  • L’energia
  • Iniciativa emprenedora
  • Sortides pràctiques
  • Taller: Habilitats de comunicació i recursos expressius

Enllaç