L’ús de la biomassa forestal com a font energètica al món localUse of the forest biomass as an energy source in the local level

Ponència del I Congrés Canvi Climàtic i Món Local: la gestió energètica al municipi, celebrat a Reus el 15 i 16 d’abril de 2011, per l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

View more presentations from AFIB CTFC.

Presentation of the I Climate Change Congress and local level: the energy management in the municipality, celebrated in Reus in 15th and 16th April 2011, by the Department of Forest Harvesting, Wood Mobilization and Biomass of the Forest Sciences Center of Catalonia.

View more presentations from AFIB CTFC.