11/05/12 – Xerrades sobre l’energia de la biomassa forestal

11 de maig de 2012, Solsona

En el marc de les activitats dels Empresaris per al Solsonès en de la Fira de Sant Isidre de Solsona, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya durà a terme unes xerrades sobre l’energia de la biomassa forestal.

Lloc: estand del Empresaris per al Solsonès

Horari: 18-19.30

Inscripcions: gratuïtes, al mateix lloc

Introducció

La Fira de Sant Isidre de Solsona constitueix un esdeveniment de gran rellevància per al sector agroforestal de les comarques de Lleida i la Catalunya Central, únic en les seves dates, i que concentra un col·lectiu que pot posicionar-se com a consumidor o emprenedor en aquesta activitat. Així mateix, el Solsonès és una comarca on l’activitat forestal gaudeix d’una llarga tradició i significa una gran quota d’activitat en el global.

Així, entre els dies 11 i 13 de Maig de 2012 tindran lloc a Solsona múltiples activitats i exposicions relacionades amb el món agroforestal. Tot plegat significa una oportunitat per tal de presentar i debatre sobre aquesta activitat.

Presentació de les xerrades

En l’actual marc de ralentització de l’activitat econòmica i progressiu increment del preu dels combustibles fòssils, les energies renovables es posicionen com a un dels sectors d’activitat amb millors perspectives de futur.

El projecte Biomass Trade Centre pretén promoure el desenvolupament de l’activitat d’aprofitament energètic de la biomassa forestal possibilitant models, exemples i coneixements que permetin als emprenedors de posicionar-se progressivament en un sector de producció de bioenergia de qualitat. Això passa per vetllar per la qualitat als processos de producció d’estella forestal, llenya, pèl·lets, o altres biocombustibles. Així mateix, és cabdal proporcionar un servei a mida i excel·lent al consumidor.

La realització d’aquestes sessions ha de suposar un punt de trobada per aquells agents interessats en la bioenergia forestal, bé com a emprenedors, bé com a consumidors. Així mateix permetrà dinamitzar l’activitat latent que aquest sector permetria al Solsonès, Catalunya Central i altres comarques veïnes que assisteixin a les xerrades.

Programa