29/06/12 – Jornada sobre bioenergia forestal a la Val d’Aran

Data: Divendres 29 de juny de 2012.

Presentació

En el marc del projecte Biomass Trade Centre II, El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran organitzen una jornada sobre bioenergia forestal.

Objectiu

Promoure les aplicacions energètiques de la biomassa forestal: producció, tecnologies, models de negoci, possibilitats pel desenvolupament forestal, rural, energètic i empresarial al voltant de la bioenergia forestal.

Adreçat a

Gestors de la forest i propietaris, cooperatives, agricultors i pagesos, empreses de treballs forestals, empreses de la fusta, instal·ladors, consumidors de calor, i altre públic interessat en la bioenergia forestal.

Programa

Hora Temes
11:00-11:10 Presentació:
Magnific Sindic Sr Carlos Barrera Sánchez
Magnific Conselhèr d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau Sr Jose Enrique Arrò Cuny
Director de Projectes Estratègics del CTFC Sr. Denis Boglio
11:10-11:30 Projecte Biomassa 2009: de la fusta al bosc fins a l’estella a magatzem. Gemma Arjó, CGA.
11:30-11:45 Estàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFC.
11:45-12:05 Pausa café
12:05-12:25 El projecte WoodE3. Carlos Baraza, Sodemasa.
12:25-12:45 Biomassa, una oportunitat pels municipis en el context actual. Denis Boglio, CTFC.
12:45-13:00 Centres de comercialització, venda de calor i models de negoci. Judit Rodríguez, CTFC.
13:00-13:30 Taula rodona i discussió: Possibilitats i limitacions de la biomassa a la Val d’Aran.
Modera: Álvaro Aunós, professor de la UdL i assessor del Conselh Generau d’Aran en matèria forestal.
13:30-14:30 Dinar
14:30-16:30 Demostració i exposició de tota la cadena logística: producció d’estella, control de qualitat i exemple d’instal·lació compacta de calefacció amb biomassa.
Lloc: pàrking dels militars de Vielha (a 5 min del Conselh Generau d’Aran)

Inscripcions tancades.

Contacte

Fecha: Viernes 29 de junio de 2012.

Presentación

En el marco del proyecto Biomass Trade Centre II, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya y el Conselh Generau d’Aran organizan una jornada sobre bioenergía forestal.

Objetivo

Promocionar las aplicaciones energéticas de la biomasa forestal: producción, tecnologías, modelos de negocio, posibilidades para el desarrollo forestal, rural, energético y empresarial alrededor de la bioenergía forestal.

Dirigido a

Gestores del monte y propietarios, cooperativas, agricultores y ganaderos, empresas de trabajos forestales, empresas de la madera, instaladores, consumidores de calor y demás público interesado en la bioenergía forestal.

Programa

Hora Temas
11:00-11:10 Presentación:
Magnífico Síndic Sr Carlos Barrera Sánchez
Magnífico Conselhèr d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau Sr Jose Enrique Arrò Cuny
Director de Proyectos Estratégicos del CTFC Sr. Denis Boglio
11:10-11:30 Proyecto Biomasa 2009: de la madera en el monte hasta la astilla en almacén. Gemma Arjó, CGA.
11:30-11:45 Estándares de calidad para los biocombustibles leñosos. Mireia Codina, CTFC.
11:45-12:05 Pausa café
12:05-12:25 El proyecto WoodE3. Carlos Baraza, Sodemasa.
12:25-12:45 Biomasa, una oportunidad para los municipios en el contexto actual. Denis Boglio, CTFC.
12:45-13:00 Centros de comercialización, venta de calor y modelos de negocio. Judit Rodríguez, CTFC.
13:00-13:30 Mesa redonda y debate: Posibilidades y limitaciones de la biomasa en la Val d’Aran.
Modera: Álvaro Aunós, profesor de la UdL y asesor del Conselh Generau d’Aran en materia forestal.
13:30-14:30 Comida
14:30-16:30 Demostración y exposición de toda la cadena logística: producción de astilla, control de calidad y ejemplo de instalación compacta de calefacción con biomasa.
Lugar: parking de los militares de Vielha (a 5 min del Conselh Generau d’Aran)

Inscripciones gratuitas en este formulario.

Contacto

Recent Comments

Comments are closed.