Viatge – estudi del sector de la bioenergia forestal a Carèlia del Nord

En el marc del projecte RoKFOR s’ha organitzat un viatge – estudi per veure com es desenvolupa el sector de la bioenergia forestal en la regió finlandesa de Carèlia del Nord.

RoKFOR és un projecte europeu en el qual hi treballen cinc regions: Baden-Württemberg (Alemanya), Carèlia del Nord (Finlàndia), Catalunya (Estat espanyol) i les regions transfrontereres d’Euskadi-Aquitània (Estat espanyol – França) i de Sèrbia-Croàcia. El projecte va sorgir de la necessitat de detectar les mancances i orientar el sector forestal de les regions cap al desenvolupament dels mercats líders que la Unió Europea preveu que experimentaran un gran creixement en els propers anys. Aquests tres mercats líders són el de la bioenergia, la construcció sostenible i la química verda. És clar que es tracta de regions que tenen un nivell de desenvolupament diferent en cadascún dels anteriors àmbits, per aquest motiu, des de Carèlia del Nord, s’organitza aquest viatge per als propers 23, 24 i 25 dies del mes d’abril, en aquella part del projecte dedicada a la tutorització d’accions des de les regions més desenvolupades, en aquest sector, a les que menys.

En aquest viatge es preveu fer visites que il·lustrin els diferents esglaons de les cadenes de mercat que hi ha en el sector de la bioenergia d’origen forestal. Així doncs, a bosc, veurem la tecnologia que es sol utilitzar en l’explotació forestal en aquella regió i que fa referència a màquines que tallen les copes dels arbres, a grues, camions, etc. També, veurem com s’organitzen les cadenes de subministrament dels biocombustibles sòlids forestals, els tipus de biocombustibles que utilitzen tals com els péllets, les xarxes que distribueixen la calor en una comunitat i que, en alguns casos, s’organitzen en forma de cooperativa, les formes d’associació de propietaris forestals que hi ha, com es promocionen les iniciatives regionals de bioenergia, els centres forestals, les entitats que realitzen recerca i altres.

En aquest viatge hi haurà assistents de Croàcia, Sèrbia i Catalunya. La part catalana estarà integrada per representants de l’Administració, el Centre de la Propietat Forestal, FORESPIR i el CTFC. A més, la pertinença d’aquest viatge és molt encertada perquè, recentment, s’ha signat un Acord de Cooperació entre Carèlia del Nord i Catalunya per tal d’intercanviar maneres de fer entre ambdues regions i amb vigència des del maig del corrent any fins a la fi de l’any 2015. Carèlia del Nord és una regió eminentment forestal i la seva gestió forestal es fonamenta en el principi de mantenir l’equilibri perfecte en l’entorn natural del país.

Recent Comments

Comments are closed.