Convocatòria d’ajuts: Acompanyament d’oportunitats de negoci i innovació en bioenergia per a PIMEs

Data límit: 15 de setembre de 2015

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) conviden a petites i mitjanes empreses (PIMEs) actives a Catalunya a sol·licitar un programa d’acompanyament i innovació en el sector de la biomassa sòlida, tant per a la mobilització de biomassa com per a la producció i servei d’energia.

Aquesta convocatòria forma part del projecte europeu SECURECHAIN que, a més de Catalunya, obre convocatòries per a PIMEs a les següents regions: Rin del Nord – Westfàlia (Alemanya), Províncies d’Overijssel i Gelderland (Països Baixos), Smaland (Suècia), Estònia del Sud (Estònia), i Macedònia Occidental (Grècia).

Objectiu del programa

El programa d’acompanyament i innovació permet a cada PIME (o equip de PIMEs) que sigui seleccionada gaudir d’un conjunt de recursos a fi de permetre el desenvolupament i creixement del seu negoci.

Aquest programa té com a objectiu estimular les PIMEs per a explorar oportunitats de negoci innovadores que puguin accelerar el mercat de la bioenergia a Catalunya. Per tant, el programa busca involucrar els directius, gestors i tècnics de les PIMEs per a materialitzar el seu negoci, i així donar suport a la millora de les cadenes de subministrament de biomassa a servei energètic.

Aquesta convocatòria us convida a presentar la vostra proposta, que en cas de ser seleccionada serà promoguda i comptarà amb el suport del projecte SECURECHAIN durant 3 anys. S’establirà un acord de confidencialitat per protegir aquells aspectes de propietat industrial o intel·lectual que es defineixin.

Per què participar-hi?

A Catalunya cal desenvolupar el sector de la biomassa amb actuacions que reforcin la mobilització substancial del recurs que tenim acumulat al país (biomassa forestal, residus agrícoles i de jardineria, etc.) amb una perspectiva de sostenibilitat llarg termini. Aquesta perspectiva pot venir motivada per activitats encarades a augmentar tant l’oferta de biomassa sòlia (“push”) com la demanda d’energia a partir de biomassa (“pull”).

Fins a un màxim de 4 PIMEs catalanes rebran un programa complert d’acompanyament SECURECHAIN, amb una durada de 30 mesos, i que inclou:

 1. Un ajut d’innovació de fins a 3.500€, per a contractació de suport d’un assessor tècnic sobre l’àmbit de la proposta de negoci. L’assessor pot ser proposat per la PIME sol·licitant.
 2. Valoració i assitència tècnica continuada, valorada en 20.000€ sobre els productes o processos involucrats en l’oportunitat de negoci presentada, i tutoria per part d’especialistes en bioenergia durant les fases de preparació del pla de negoci, finançament i posada en marxa de l’activitat.
 3. Tres sessions de formació a mida, valorades en 4.000€, que es prepararan segons les preferències i necessitats de cada PIME seleccionada (per exemple, per tractar aspectes tècnics, logístics, de planificació, certificació o gestió de la sostenibilitat). Possibilitat d’incloure també visites a altres empreses o instal·lacions a qualsevol país de la UE.
 4. Estudi i certificació del Clicle de Vida, per establir el balanç ambiental del projecte proposat i poder accedir a fonts de finançament específic (que requereixen certificació prèvia).
 5. “Mentoring” financer, valorat en 20.000€, per a optimitzar la viabilitat del projecte i preparar-lo per a ésser presentat a potencials inversors. Inclou la organització de trobades amb inversors a Catalunya i a Europa (Brussel·les, Londres i París).
 6. Certificació de la Sostenibilitat del Projecte (estàndards europeus) valorada en 5.000€, mitjançant auditories independents.

Elegibilitat: Quines empreses poden sol·licitar-ho?

Tota empresa (o equip d’empreses) podrà presentar una proposta per acollir-se a aquest programa si compleix els següents criteris:

 • L’empresa (o equip d’empreses) ha de ser una PIME, segons la definició de la UE.
 • Tenir domicili social a Catalunya i haver estat constituïda abans del 15 de setembre de 2015.
 • Tenir alguna activitat relacionada amb l’oportunitat de negoci que es proposa.
 • Acreditar que l’oportunitat de negoci no inclou cap tasca ja executada amb finançament provinent de la UE. Sí que es poden presentar accions que es derivin d’anteriors projectes amb finançament de la UE, com ampliacions, replicacions, etc.

Procés de sol·licitud i data límit

 1. Informar a les persones de contacte sobre la intenció de presentar una proposta.
 2. Omplir el model de sol·licitud (descarregar formulari aquí). Les propostes seran considerades per a avaluació només si s’han omplert tots els apartats de la sol·licitud. En cas de presentar una proposta amb participació de diverses empreses, cal que tant la PIME que lidera com la resta d’empreses involucrades estiguin descrites en detall. Es pot omplir la sol·licitud en català, castellà o en anglès. La sol·licitud es podrà acompanyar de tota aquella informació que el sol·licitant consideri oportuna (com a annex).
 3. Enviar la sol·licitud per correu electrònic a les adreces:

La data límit de recepció de sol·licituds és el 15 de setembre de 2015.

Un cop rebuda la proposta i comprovada l’elegibilitat del sol·licitant per part dels avaluadors, en un termini màxim de 20 dies hàbils s’enviarà un correu electrònic al sol·licitant per confirmar la recepció de la proposta i la seva posada a disposició per a avaluació.

Més informació