SecureChain

securechain

SecureChain (http://www.securechain.eu/) és un nou projecte Horitzó 2020 que es dirigeix a les cadenes de subministrament sostenible en el sector de la bioenergia a Europa. L’objectiu del projecte és promoure la biomassa com a recurs energètic, assegurant models sostenibles que donin més valor als subproductes generats. Els països participants són Alemanya, Països Baixos, Suècia, Espanya, Grècia, Estònia, Àustria i el Regne Unit.

Esdeveniments:

  • Organització de la “Jornada de formación para la producción de biocombustibles sólidos de calidad, pélets de madera” que va tenir lloc a Solsona el 16 de setembre. Jornada organitzada pel CTFC en el marc del projecte europeu SecureChain.
  • Del 25 al 28 d’octubre de 2016, Pere Navarro ha assistit a la reunió del projecte europeu SecureChain que ha tingut lloc a Enschede (Països Baixos). SecureChain és un nou projecte Horitzó 2020 que es dirigeix a les cadenes de subministrament sostenible en el sector de la bioenergia a Europa. L’objectiu del projecte és promoure la biomassa com a recurs energètic, assegurant models sostenibles que donin més valor als subproductes generats.
  • Des del 18 al 21 de març de 2016,  l’àrea ha paticipat en la tercera reunió del projecte SecureChain al municipi de Växjo (Suècia), on s’està treballant en la promoció d’una cadena de subministrament de biomassa sostenible, que compleixi amb paràmetres de qualitat mediambiental, viabilitat financera d’algunes PIMEs i en sistemes de qualitat de biocombustibles.
  • Els dies 1 i 2 de març de 2016 es va organitzar el primer Learninglab en el context del projecte Europeu SecureChain (H2020). La sessió d’aprenentatge s’emmarca en el programa d’acompanyament i innovació en el sector de la biomassa sòlida, tant per a la mobilització de biomassa com per a la producció i servei d’energia. La sessió va constar de tres parts, una comuna entre les empreses que participen en el programa; la segona, de presentació del context i situació del sector a Catalunya, Àustria i Europa, i un tercer bloc de sessions privades entre les empreses participants.
  • El mes d’octubre del 2015 es va organitzar conjuntament amb membres de la Universitat Politècnica de Barcelona una reunió del projecte SecureChain. El projecte té com objectiu la millora de la cadena de valor de la biomassa, i específicament es centrarà més en donar suport i assistència tècnica a empreses que vulguin invertir en millorar processos relacionats amb la biomassa.
  • El 22 de juny s’ha col·laborat en la organització de la jornada Bioenergia: mentoria d’oportunitats de negoci, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A la jornada s’ha presentat el Projecte Europeu SecureChain (2015-2018).
  • En el marc del projecte SecureChain s’ha obert una convocatòria d’ajuts: Acompanyament d’oportunitats de negoci i innovació en bioenergia per a PIMEs. La UPC i el CTFC conviden a petites i mitjanes empreses (PIMEs) actives a Catalunya a sol·licitar un programa d’acompanyament i innovació en el sector de la biomassa sòlida, tant per a la mobilització de biomassa com per a la producció i servei d’energia. Més informació: http://goo.gl/trD76f
  • De l’11 al 13 de maig de 2015, Pere Navarro va assistir al Kick-off Meeting del projecte europeu SecureChain, que va tenir lloc a Münster (Alemanya), per treballar en els objectius específics i el pla de treball per als propers tres anys. SecureChain és un nou projecte Horitzó 2020 que es dirigeix a les cadenes de subministrament sostenible en el sector de la bioenergia a Europa. L’objectiu del projecte és promoure la biomassa com a recurs energètic, assegurant models sostenibles que donin més valor als subproductes generats. Els països participants són Alemanya, Països Baixos, Suècia, Espanya, Grècia, Estònia, Àustria i el Regne Unit.