El CTFC presenta la planta pilot de cogeneració amb gasificació de biomassa forestalCTFC presents the pilot plant of cogeneration with gasification of forest biomass

Amb aquesta nova instal·lació s’aconseguirà fer fins a un 40% de l’energia elèctrica que consumeix l’edifici del CTFC.

El president del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Josep Maria Pelegrí, acompanyat pel director del CTFC, Denis Boglio, ha presentat aquest dimarts a la tarda la nova planta pilot de cogeneració amb gasificació de biomassa forestal del Centre.

Es tracta d’una nova instal·lació que a partir d’estella forestal de qualitat com a combustible, permetrà dotar fins a un 40% de l’energia elèctrica que consumeix l’edifici del centre. La calor produïda s’utilitzarà per la calefacció dels tres edificis del complex (l’edifici del CTFC, del CEDRICAT i el restaurant Can Mascaró), ja que està vinculat també a la caldera de biomassa del CTFC. Així doncs, la planta produirà uns 150 MWh/any d’energia elèctrica i 300 MWh/any d’energia tèrmica. La potència total de la planta és de 20 kW elèctrics i 40 kW tèrmics.

L’objectiu d’aquesta planta pilot és monitoritzar-ne el funcionament i els seus resultats, per tal de difondre aquesta tecnologia i implantar-la en altres espais. Es consumirà unes 180 tones anuals d’estella, que s’emmagatzemaran en 2 contenidors mòbils automatitzats i amb pis mòbil d’una capacitat de 30 m3 cadascun.

D’altra banda, la petjada de carboni de la instal·lació serà baixa perquè s’usarà estella forestal d’explotacions forestals properes al CTFC. A més, s’ha apostat per la tecnologia catalana, ja que la instal·lació ha estat duta a terme per empreses de Catalunya.

Amb aquesta nova planta, el CTFC continua treballant per millorar els productes de la indústria forestal i contribuir a la seva competitivitat, i incidir en l’energia verda i sostenible.

Recent Comments

Comments are closed.