Experts en biomassa analitzen mètodes i eines d’anàlisi de cicle de vida de biomassa forestal al CTFCBiomass experts analyse methods and tools for biomass life cycle assessment at CTFC

El CTFC acull la 5a edició de les escoles de formació per al desenvolupament i harmonització de nous procediments de càlcul i recerca operacional per al subministrament sostenible de biomassa forestal.

De l’11 al 14 de desembre, va tenir lloc al CTFC la cinquena edició de les escoles de formació per al desenvolupament i harmonització de nous procediments de càlcul i recerca operacional per al subministrament sostenible de biomassa forestal (acció COST FP0902).

El tema principal d’aquesta escola va ser l’anàlisi del cicle de vida en la cadena de producció de biomassa forestal, estudiant mètodes i eines, i va aplegar 22 assistents de 7 països, tots amb un perfil científic-tècnic molt elevat.

L’equip de professors va estar format per experts de la Universitat Sueca de Ciències Agràries (SLU), l’Institut Forestal Europeu (EFI), la Universitat Mendel de Brno (República Txeca), la Universitat Politècnica de Madrid i personal de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del CTFC.

En el context actual, en la necessitat de disposar de fonts sostenibles de materials i fonts d’energia, aquest curs té una especial rellevància. L’anàlisi de cicle de vida és una eina per quantificar tots els recursos necessaris i totes les emissions de gasos d’efecte hivernacle, entre d’altres, d’un procés o un conjunt de processos d’una cadena, com ara la de la producció i subministrament de biomassa forestal. Al curs no només es va abordar la cadena de subministrament des d’aquesta vessant, sinó també des del punt de vista de l’impacte en la sostenibilitat, prenent importància altres aspectes com els socials i els econòmics.

Tot això permet per exemple, comparar, amb una base sòlida, la biomassa forestal amb altres combustibles fòssils alternatius. L’eina de càlcul de petjada de carboni co2.ctfc.cat, desenvolupada en el marc del projecte MED WoodE3, n’és un bon exemple per a realitzar aquests càlculs i comparacions.

Durant el curs, a més, es van visitar diferents parts de la cadena de producció, començant per la tallada i extracció de fusta, en un aprofitament gestionat per Boscat i l’associació de propietaris forestals Bages-Anoia, i el transport. Durant l’estellat realitzat per la cooperativa Productes Forestals de la Catalunya Central, l’equip del CTFC va mostrar les tècniques i procediments de mostreig d’estella i control de qualitat sobre els quals actualment duu a terme part de la seva recerca. Finalment van visitar les instal·lacions de valorització energètica (combustió i gasificació) tant a la seu CTFC com en el mòdul compacte Ecotermik situat a la residència de la tercera edat de Solsona.

CTFC hosted the 5th Training School for the development and harmonization of new assessment and operational research procedures for the sustainable supply of forest biomass.

From December 11th to 14th 2012 took place in CTFC the 5th Training School for the development and harmonization of new assessment and operational research procedures for the sustainable supply of forest biomass (acció COST FP0902).

The main topic of this Training School was the life cycle assessment of the supply chain of forest biomass, studying methods and tools, and gathered together 22 people from 7 countries, all of them with a high scientifical and technical profile.

The board of trainers was formed by experts of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), the European Forest Institute (EFI), the Mendel University of Brno (Czech Republic), the Technical University of Madrid and staff from the Forest Harvesting and Biomass Department of CTFC.

Within the current context, with the need of sustainable sources of raw materials and energy, this school is of special relevance. Life cycle assessment is a powerful tool for quantifying all the needed resources and all the emissions of GHG, among other, of a process or group of processes of a production chain, as it can be case of the forest biomass chain. During the school, the analysis of the chain was taken not only from this point of view, but also from the sustainability impact point view, where other parameters have special relevance such as those social or economical..

Altogether allows to compare with solid basis, for instance, forest biomass against other alternative fossil fuels. The carbon foot-print tool co2.ctfc.cat, developed within the frame of the interreg MED project WoodE3 is a good example of tool for doing such assessments and comparisons.

In addition, during the school it was possible to see and visit different steps and processes of the production chain of forest biomass, from felling in a biomass harvest managed by Boscat and the Forest Owners Association Bages-Anoia, and the transport. During the chipping process performed by the cooperative Productes Forestals de la Catalunya Central, the CTFC’s team showed techniques and procedures for wood chip sampling and handling and quality control, over which it is developing part of its research. Finally, the attendees had also the opportunity to visit the energy units of CTFC (heat and CHP-gasification) and also a plug&heat container Ecotermik located at the residence for the elderly of the municipality of Solsona.